مبانی استارت آپ

800,000 ریال


استارت آپ یک سبک زندگی است و فقط قرار نیست شغل شما باشد. بخشی از وجود شما خواهد شد و خواب و بیداري و حتی روابط شخصی و خانوادگی شما را به هم خواهد زد.


برای مشاهده و یا خرید وارد شوید

استارت آپ یک سبک زندگی است و فقط قرار نیست شغل شما
باشد. بخشی از وجود شما خواهد شد و خواب و بیداري و حتی
روابط شخصی و خانوادگی شما را به هم خواهد زد . اگر قصد دارید
استارت آپی را استارت بزنید ، بدانید که دیگر آن انسان قبلی با آن
زندگی قبلی نخواهید بود. طبیعی است که این تغییر سبک زندگی
با خطاها و اشتباهات فراوانی همراه خواهد شد. تقصیر این
اشتباهات را به گردن بگیرید و دیگران را مقصر ندانید . جرئت
پذیرفتن اشتباه و جبران آن را تا حد امکان در خود ایجاد کنید .
استارت آپ حتی نگاه شما به شغل را نیز متحول خواهد کرد . یکی
از این تحولات این است که یاد می گیرید که با استارت آپ قرار
نیست به جاي خاصی برسید و باید از مسیر حرکت لذت ببرید و
مهارت ها و تجربه هایی که در طول مسیر کسب می کنید همان
جایی است که قرار است به آن برسید ! در واقع در استارت آپ مسیر
تنها چیزي است که واقعا وجود دارد و براي همین هم باید تا
می توانید از آن لذت ببرید

خوشحال میشویم نظراتان را با ما به اشتراک بزارید

;