menu button
سبد خرید شما
نوجوان
این بخش را نوجوانان هم بخوانند
بخش نوجوان حاوی مطالبی آموزنده برای نوجوانان و خانواده های آنان است که میتواند برای درک متقابل و آموزش مهارتهای زندگی مفید و یاری دهنده باشد
این بخش را نوجوانان هم بخوانند
تتو؛ خودنمایی یا اعتراض؟

تتو؛ خودنمایی یا اعتراض؟

hourglass 4 دقیقه مطالعه | 1324 بازدید

بیشتر بخوانیم
1402/07/02
چرا نوجوان دوست ندارد با خانواده به مهمانی برود؟

چرا نوجوان دوست ندارد با خانواده به مهمانی برود؟

hourglass 4 دقیقه مطالعه | 1324 بازدید

بیشتر بخوانیم
1402/05/31
7 فیلم نوجوان‌پسند

7 فیلم نوجوان‌پسند

hourglass 4 دقیقه مطالعه | 1324 بازدید

بیشتر بخوانیم
1402/05/05
مصاحبه با بردیا دانشور-جوان­ترین استاد بین المللی شطرنج ایران

مصاحبه با بردیا دانشور-جوان­ترین استاد بین المللی شطرنج ایران

hourglass 4 دقیقه مطالعه | 1324 بازدید

بیشتر بخوانیم
1402/04/28
 بررسی فیلم‌هایی که در زمینه اعتیاد نوجوان‌ها هشدار و راهکار داده‌اند

بررسی فیلم‌هایی که در زمینه اعتیاد نوجوان‌ها هشدار و راهکار داده‌اند

hourglass 4 دقیقه مطالعه | 1324 بازدید

بیشتر بخوانیم
1402/04/20
ملال یا سرخوشی

ملال یا سرخوشی

hourglass 4 دقیقه مطالعه | 1324 بازدید

بیشتر بخوانیم
1402/03/31
سال‌های هیجان

سال‌های هیجان

hourglass 4 دقیقه مطالعه | 1324 بازدید

بیشتر بخوانیم
1402/03/30
تصور کن اگه حتی تصور‌کردنش سخته!

تصور کن اگه حتی تصور‌کردنش سخته!

hourglass 4 دقیقه مطالعه | 1324 بازدید

بیشتر بخوانیم
1402/03/21
حوصله ندارم اما ...

حوصله ندارم اما ...

hourglass 4 دقیقه مطالعه | 1324 بازدید

بیشتر بخوانیم
1402/03/16
انزواطلبی نوجوانان

انزواطلبی نوجوانان

hourglass 4 دقیقه مطالعه | 1324 بازدید

بیشتر بخوانیم
1402/03/10
خودارضایی در نوجوونی

خودارضایی در نوجوونی

hourglass 4 دقیقه مطالعه | 1324 بازدید

بیشتر بخوانیم
1402/03/07
 هشت توجه سرنوشت‌ساز

هشت توجه سرنوشت‌ساز

hourglass 4 دقیقه مطالعه | 1324 بازدید

بیشتر بخوانیم
1402/03/01
تقویت اراده، یک رقابت است

تقویت اراده، یک رقابت است

hourglass 4 دقیقه مطالعه | 1324 بازدید

بیشتر بخوانیم
1402/02/27
دوستی

دوستی

hourglass 4 دقیقه مطالعه | 1324 بازدید

بیشتر بخوانیم
1402/02/27
استقلال یا استبداد؟

استقلال یا استبداد؟

hourglass 4 دقیقه مطالعه | 1324 بازدید

بیشتر بخوانیم
1402/02/20
چرا خوابم نمی‌برد؟

چرا خوابم نمی‌برد؟

hourglass 4 دقیقه مطالعه | 1324 بازدید

بیشتر بخوانیم
1402/02/20
17 ترفند برای ارتباط با جنس مخالف!

17 ترفند برای ارتباط با جنس مخالف!

hourglass 4 دقیقه مطالعه | 1324 بازدید

بیشتر بخوانیم
1402/02/20
کنترل خشم در برابر کودکان

کنترل خشم در برابر کودکان

hourglass 4 دقیقه مطالعه | 1324 بازدید

بیشتر بخوانیم
1402/01/26
بپذیرید که نوجوانتان انسانی مستقل و متفاوت از شماست

بپذیرید که نوجوانتان انسانی مستقل و متفاوت از شماست

hourglass 4 دقیقه مطالعه | 1324 بازدید

بیشتر بخوانیم
1401/09/27
در جست‌و‌جوي امنيت و آرامش

در جست‌و‌جوي امنيت و آرامش

hourglass 4 دقیقه مطالعه | 1324 بازدید

بیشتر بخوانیم
1401/09/16
برای موفقیت فرزندم در مدرسه، در خانه چه کنم؟

برای موفقیت فرزندم در مدرسه، در خانه چه کنم؟

hourglass 4 دقیقه مطالعه | 1324 بازدید

بیشتر بخوانیم
1401/09/13
17 ترفند برای ارتباط با جنس مخالف!

17 ترفند برای ارتباط با جنس مخالف!

hourglass 4 دقیقه مطالعه | 1324 بازدید

بیشتر بخوانیم
1401/09/09
دوستی

دوستی

hourglass 4 دقیقه مطالعه | 1324 بازدید

بیشتر بخوانیم
1401/08/28


footer background