دفتر مرکزی و فروش

02122183030

داخلی 110 : مالی و اداری
داخلی 117 : روابط عمومی
داخلی 126 : تحرریه

خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، خیابان کردبچه، پلاک 62

ساعت کاری مجموعه (شنبه تا چهارشنبه 9 صبح تا 7 بعد از ظهر)