menu button
سبد خرید شما
تست روانشناسی

کوکولوژی یک نوع بازی روان‌شناسانه است که برای رفع خستگی ذهن طراحی شده است.این بازی طبق اصول روان‌شناسی کمک می‌کند تا فرد بتواند به‌راحتی دنیای ذهن را مطالعه کند. در بازی کوکولوژی، شما بر مبنای موقعیتی که در آن قرار گرفته‌اید، باید به سوالات خاصی که نمادین هستند، پاسخ دهید. پاسخ شما نشان‌دهنده حالت ذهنی شما نسبت به مسئله‌ای است که با آن در‌گیر هستید.

جمعه بازاری در فصل تابستان

جمعه بازاری در فصل تابستان

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1403/04/27
حباب بازی در تابستان

حباب بازی در تابستان

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1403/04/20
یک روز در بیمارستان

یک روز در بیمارستان

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1403/04/11
کتاب زندگی شما

کتاب زندگی شما

hourglass 4 دقیقه مطالعه

بیشتر بخوانیم
1403/04/07


footer background