مجله کُنار-شماره يک

1,950,000 ریال


فصلنامه ی فرهنگی اجتماعی کُنار با یادداشت‌هایی از ضیا موحد، فریدون جیرانی، نعمت احمدی، مهسا محب‌علی، پرویز جاهد، امیر حاج‌رضایی، عماد افروغ، سامان سالور، سروش صحت، کیوان ساکت، حسین راغفر، فرح اصولی و...
این مجله در هر شماره موضوعی اجتماعی را از منظر فرهنگ‌شناسی مورد واکاوی قرار می‌دهد که شماره‌ی نخست آن با عنوان یادداشت‌هایی برای یک قرن به برخی از‌ تاثیرگذارترین و جریان‌سازترین شخصیت‌های یک سده‌ی اخیر پرداخته است.
صاحب امتیاز: موسسه‌ی همه راز موفقیت
مدیر مسئول: سهیلا ثقفی
سردبیر: محمد معینی


برای مشاهده و یا خرید وارد شوید

خوشحال میشویم نظراتان را با ما به اشتراک بزارید

;