یادگیری را یاد بگیریم

800,000 ریال


این کتاب سعی می‌کند با معرفی نظریات برجسته یادگیری که اکثراً سیستم‌های آموزشی دولتی و خصوصی در بیشتر کشورها بر اساس آنها استوار است جان کلام و اصول و مالی کاربردی این نظریات را در قالب مثال های موردی مفهومی ارائه دهد.


برای مشاهده و یا خرید وارد شوید

در دنیای یادگیری برای همه آنهایی که یاد گرفتن موضوعات جدید بخشی از تقدیرشان است به خصوص برای رشته های علوم تربیتی و روانشناسی جای کتابی که از نگاه کاربردی به نظریات یادگیری بپردازد خالی است. این کتاب سعی می‌کند با معرفی نظریات برجسته یادگیری که اکثراً سیستم‌های آموزشی دولتی و خصوصی در بیشتر کشورها بر اساس آنها استوار است جان کلام و اصول و مالی کاربردی این نظریات را در قالب مثال های موردی مفهومی ارائه دهد. یادگیری یک موضوع چند بعدی است که فقط با یک یا چند نظریه واحد و ثابت نمی‌توان به سراغ آن رفت. یافته های هر کدام از نظریات، در یادگیری بعدی جدید از مفاهیم و موضوعات اثربخشی خاص خود را دارند. اگر می خواهیم بهترین خروجی و دستاورد را از تلاش های یادگیری خود داشته باشیم باید جعبه ابزار یادگیری خود را به انواع راه حل ها و راهکارهای علمی مجهز کنیم. این کتاب همان جعبه ابزار یادگیری کامل شماست که با آن می توانید به راحتی هر موضوع پیچیده‌ای را یادگرفتنی کنید.

خوشحال میشویم نظراتان را با ما به اشتراک بزارید

آخرین محصولات

;