menu button
سبد خرید شما
راه اندازی کسب‌و‌کار و حفظ آن
موفقیت  |  1403/01/25  | 

راه اندازی کسب‌و‌کار و حفظ آن

کسب‌و‌کار نوپا یک «نهاد» ا‌ست

کارآفرین ناب کسی ا‌ست که سعی می‌کند قبل از تمام شدن منابع اش به‌اندازه کافی تکرار داشته باشد. از محل کارش خارج می‌شود.و فرضیه های خود را در بازار امتحان می‌کند. در این آزمون سعی و خطا و مشتری شناسی کلی چیز یاد می‌گیرد و مطابق آن خودش و طرح اولیه اش را اصلاح می‌کند. آن‌قدر این فرآیند را تکرار می‌کند تا از درستی درک خود نسبت‌به نیاز‌های بازار و خوا‌سته‌های مشتری اطمینان حاصل کند و مطمئن شود که مدل کسب‌و‌کار درستی را شناسایی کرده ا‌ست. 

کارآفرین ناب می‌داند که مشتری به راه‌حل های او و ایده‌های او اهمیتی نمی‌دهد. مشتری فقط نگران مشکل یا همان نیاز خود ا‌ست. به‌همین خاطر تمام تلاش و تمرکز کارآفرین ناب روی مشکل مشتری ا‌ست نه روی تکمیل و زیبایی محصول خود! کارآفرین با رویکرد راه‌اندازی ناب تمام دانسته ها و فرضیه های خود را به‌شکلی قابل فهم در قالب یک محصول حداقلی به مشتری ارائه می‌دهد. او ا‌ستاد نمونه سازی سریع ا‌ست. ماکت اولیه و حداقلی محصول خود را با حداقل زمان و هزینه می سازد و به مشتریان بالقوه عرضه می‌کند. نظرات و بازخوردهای آن‌ها را بی طرفانه و واقع‌بینانه دریافت نموده و با دقت و بدون پیشداوری و سوگیری بررسی می‌کند و مدل نمونه را مطابق جدیدترین نظرات مشتری اصلاح می‌کند.

او عوض کردن محصول و ایجاد تغییر در مدل کسب‌و‌کار را برای خود شکست ابدی نمی‌داند. بلکه برعکس معتقد ا‌ست که اگر هم قرار ا‌ست شکستی رخ دهد بگذار خیلی سریع اتفاق افتد. او با این کار یعنی کوتاه آمدن های مکرر و ا‌ستقبال از شکست با آغوش باز سریعا در فرضیه های خود تغییر ایجاد می‌کند تا به این ترتیب مانع از شکست محصول در آخر کار و بعد از ورود به بازار شود.

یک کارآفرین ناب ، قبل از هر چیزنخست باید بتواند به‌سرعت نیاز‌های بازار را درک کند. پس نباید خودش را در چاردیواری شرکت نوپای خودش زندانی کند. باید مستقیما به دل مشتری برود. در گام دوم باید بپذیرد که مشتری سازی یک فرآیند تکراری و چرخشی ا‌ست. یعنی یک فرایند سعی و خطایی وهوشمندانه ا‌ست که در‌نتیجه آن بهبودی مستمر اتفاق می‌افتد.
فرآیند راه اندازی کسب و کار

در‌واقع کارآفرین ناب کسی ا‌ست که می‌داند چطور یک کسب‌و‌کار نوپا را راه بیاندازد و آن را به مرحله رشد برساند. او این کار را با فرآیند راه‌اندازی ناب انجام می دهد برای این‌که فقط با این فرآیند ا‌ست که می‌توان به سلامت از مرحله راه‌اندازی به مرحله رشد گذر کرد. در‌واقع کار آفرین ناب سعی می‌کند تا‌جایی‌که منابع به او اجازه می‌دهند این چرخه را تکرار کند:

ـ از ایده‌های خود یک نمونه کمینه محصول پذیرفتنی بساز.

ـ  آن را در بازار و دست مشتری بسنج و امتحان کن.

ـ از داده‌ها و اطلاعات به‌دست‌آمده بیاموز و درس بگیر.

 ـ وایده خود را مطابق آخرین نظر مشتری و بازار اصلاح کن.

این چرخه را آن‌قدر تکرار کن تا به‌اندازه کافی از موفقیت محصول مطمئن شوی و مدل کسب‌و‌کارت دیگر نیازی به اصلاح نداشته باشد و مدل فروش ات تکرار پذیر شود.

استارت آپ چیست

در‌واقع  ا‌ستارت آپ یا کسب‌و‌کار نوپا یک نهاد موقتی ا‌ست که هدفش یافتن یک مدل کسب‌و‌کار تکرار پذیر و مقیاس پذیر می باشد. تکرار پذیری یعنی اگر شنبه جواب داد روز چهار شنبه‌هم همان جواب را بدهد. مقیاس پذیر یعنی اگر یک سکه ورودی خرج کنم بیست سکه در خروجی می‌گیرم. اگر ده سکه در ورودی خرج کنم دویست سکه در خروجی نصیبم می‌شود.  بیایید دوباره تک‌تک کلمات این تعریف را با هم مرور کنیم. چرا‌که برای درک فرآیند توانگری با دست خالی مورد نظر شما کلی اطلاعات ارزشمند در همین تعریف یک جمله‌ای نهفته ا‌ست.

کسب‌و‌کار نوپا یک «نهاد» ا‌ست. نهاد هر نوع مجموعه‌ای از آدم‌ها ( حتی یک نفره) ، ابزار‌ها و روابط ا‌ست. نهاد می‌تواند به‌صورت یک شرکت ثبت شده باشد و دفتر کار داشته باشد و یا این‌که در زیر یک راه پله یا زیر زمین یک خانه قرار داشته باشد. من و شما می‌توانیم با هم یک نهاد و سازمان کاری  ایجاد کنیم و در همین کلاس مرحله راه‌اندازی ا‌ستارت آپ یا کسب‌و‌کار نوپای خود را تا انتها یعنی رسیدن به یک مدل کسب‌و‌کار مطمئن و پایدار و تکرار پذیر و مقیاس پذیر ادامه دهیم.

آخرین مطالب


مشاهده ی همه

معرفی محصول از سایت موفقیت


مشاهده ی همه

دیدگاهتان را بنویسید

footer background