menu button
سبد خرید شما
راز ارتباط موفق
موفقیت  |  1402/09/11  | 
پیش به‌سوی روابط نیکو

راز ارتباط موفق


این سلسله مقالات به شما کمک خواهد کرد تا دید بهتری برای برنامه ریزی و هدفگذاری در سال 1403 مطابق سررسید 1403 موفقیت به دست آورید

ما انسان‌ها برای رسیدن به گنج خانوادگی، بعد از عشق و عاطفه به ارتباطات خوب و موثر با جهان پیرامون خود نیاز داریم. ارتباط خوب با اعضای خانواده‌ یکی از تاثیر‌گذارترین عناصر مهم در خوشبختی ما‌ست؛ چرا‌که فرد در جامعه اطراف خود، بیش‌از‌هر‌چیز دیگر به اعضای خانواده خود دل‌بستگی دارد. برای این‌که از این ارتباطات خانوادگی بهره کافی را ببریم و خوشبختی خود را تکمیل کنیم لازم ا‌ست تکنیک‌های ارتباط را بلد باشیم.
ارتباط، یعنی دو‌طرفه فکر‌کردن! اشتباه نکنید؛ این بدان معنا نیست که دو نفر بنشینند و با هم فکر کنند. بلکه مقصود این ا‌ست که هر فرد به آن‌چه د‌یگری در ذهن خود دارد نیز توجه کند و نظرات او را هم درباره آن موضوع در‌نظر بگیرد.

راز ارتباط موفق

برای داشتن ارتباطی آرام و موفق همواره باید به این نکته توجه کنیم که فرد مقابل در این خصوص چه عقیده و دیدگاهی دارد؟ اگر من بخواهم تصمیمی بگیرم، باید به این نکته توجه کنم که آن فردی که در این رابطه ا‌ست، تصمیم اتخاذ‌شده از سمت من را چطور می‌بیند؟ آیا با همان دیدگاه من به آن پدیده می‌نگرد یا خیر؟

خانواده

فرض کنید تصمیم می‌گیریم فرزند خود را از چیزی محروم کنیم. فکر ما این ا‌ست که این تصمیم، یک تصمیم مفید و مهم برای اوست. آیا از نظر او درباره این تصمیم اطلاعی داریم و یا حداقل تلاش کرده‌ایم که دیدگاه او را هم در‌نظر بگیریم و نظراتمان را به‌هم نزدیک کنیم؟ در بسیاری از ارتباطات، ما فکر می‌کنیم همین که نیت ما خیر ا‌ست و تصمیم ما، تصمیم درستی ا‌ست، کفایت می‌کند. در‌حالی‌که در ارتباط، همه افراد گروه مهمند و با توجه و نقش و قدرتی که دارند‌، باید اظهار‌نظر کنند. هر‌چه کمتر در ارتباطات و تصمیم‌ها به نقطه‌نظرات هم توجه کنیم، فاصله و شکاف بین ما هم بیشتر می‌شود. این فاصله گاهی آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند که هر‌کس در لاک خود فرو می‌رود و با دنیای د‌یگری کاری ندارد. کم‌کم ذات ارتباط یا به‌کلی از بین می‌رود یا به‌صورت ارتباطات امر و نهی‌ و مشاجره‌ای ادامه پیدا می‌کند. سعادت و گنج خانوادگی، در گرو داشتن ارتباط شاد و سالم اعضای خانواده با یکدیگر ا‌ست و این مهم اتفاق نمی‌افتد تا زمانی‌که ما اندیشه و دیدگاه طرف مقابل را هم مهم بدانیم؛ خواه همسرمان باشد یا فرزندمان یا یکی از والدینمان.

 

آخرین مطالب


مشاهده ی همه

معرفی محصول از سایت موفقیت


مشاهده ی همه

دیدگاهتان را بنویسید

footer background