ثبت نام | کاربر گرامی خوش آمدید!

سرمقاله

سرمقاله-مجله موفقیت شماره 336

سرمقاله-مجله موفقیت شماره 336

قــدرت در عین محدودیت

 

یاد خدا آرامبخش قلبهاست

بزرگی در جهان میگوید معلولیت یک محدودیت است و ناتوانی محسوب نمیشـود.

یاران من

درطی ربع قرن گذشته با آدمهای قدرتمندی گفتوگو داشتیم که همه دنیا را مات و شیفته انرژی مثبت درونشان کردهاند. آدمهایی که بر اثر یک عامل ژنتیک یا یک حادثه، قسمتی از توانایی فیزیکی خود را از دست دادهاند، اما بهجای بغلکردن زانوی غم و تسلیم امواج منفیشدن، چنان به جهان انرژی مثبت دادند که همه متحیر از تواناییهای شگفتانگیز آنها شدند. یکی از این چهرههای قدرتمند فریبا معصومی، دختری از فومن همیشه سبز در یک روستاست که با کمترین امکانات با کارهای دستی و عروسکسازی به سمبل امید و موفقیت مبدل گشته است. مانند فریبا در این کشور کم نیستند. میگویند ونسان ونگوگ، نقاش بزرگ هلندی، از افسردگی بسیاری رنج میبرد. بتهوون ناشنوا بود و کریستی براون شاعر بزرگ ایرلندی فلج مغزی بود. هلن کلر، استاد بزرگ دانشگاه اولین نابینا و ناشنوایی بود که توانست مدرک کارشناسی را دریافت کند. اما من در اینجا قصد ندارم از توان نامحدود انسان سخن بگویم. تنها در اینجا از آقای شهردار، سازمان محترم بهزیستی و تمامی نهادهای مرتبط می‌‌خواهم که فقط یک روز با یک صندلی چرخدار در شهر تهران حرکت کنند تا بفهمند که هیچ امکاناتی برای معلولین نهتنها در تهران، بلکه در اغلب شهرهای ایران وجود ندارد. سادهترین آن یک راه ورودی برای این عزیزان است؛ درحالیکه در تمام جهان و در شلوغترین خیابانها جای مخصوصی برای پارک ماشین معلولین اختصاص یافته است. مسئولین عزیز، آیا جانبازان عزیز ما ارزش چنین حرکتی را برای داشتن حداقل امکانات رفتوآمد ندارند؟

درپایان توجه شما را به پروندهای که همکارانم درباره معلولیت و موفقیت تهیه کردهاند، جلب میکنم.

شاد و پرتوان باشید

احمد حلت

(+×) یعنی مثبتاندیشی را چندبرابر کنیم

 

تعداد بازدید: 1466 تاریخ بروز رسانی: دوشنبه 12 مهر ماه 1395
  ارسال به دوستان
امتیاز کاربران:

اشتراک گذاری

نظری ثبت نشده است

فرم ثیت نظر

سبد خرید

تعداد: 0
قیمت: 0  ریال

تمام حقوق این سایت متعلق به مجله موفقیت می باشد.