ثبت نام | کاربر گرامی خوش آمدید!

سرمقاله

سرمقاله-مجله موفقیت شماره330

سرمقاله-مجله موفقیت شماره330

صدای رسای دهه هشتادیها

یاد خدا آرامبخش قلبهاست

دوستان نوجوان و جوان موفقیت

سلام

یک دهههشتادی از دنیا چه میخواهد؟ اخیرا میتینگی با حضور 2000 نفر از این نوجوانان درمقابل یکی از مجتمعهای تجاری تهران شکل گرفت؛ اما نمیدانم جرقه برگزاری این گردهمایی چطور زده شد. به خاطر داشته باشیم این نوجوانان سرمایه آینده این سرزمین هستند و با این حرکت قدرت دنیای مجازی یکبار دیگر به رخ دولتمردان ما کشیده شد. بدون تردید آنها بهنوعی میخواستند هویت و اعتمادبهنفسشان را محک بزنند؛ درواقع آنان مطالباتی داشتند که مهمترینشان فضاهایی برای بروز احساسشان بود؛ بنابراین یک گردهمایی غیرسیاسی و کاملا نوجوانانه را تشکیل دادند. آنها دور هم جمع شدند، عکس سلفی گرفتند و به دیگر بچههای همسنشان نشان دادند که میتوان بدون دردسر خبرساز شد. یادمان باشد سرمایه اجتماعی این موضوع میتواند در انجام پروژههای بزرگ مثل مبارزه با دخانیات، رفتار درست ترافیکی و ... به کار گرفته شود. اما همانطور که بارها تاکید کردهام، وقت آن رسیده است که دولتمردان ما به فکر فضاهایی برای بروز هیجانات نسل فعلی باشند. خبر بد این است که ما برای شادی و شادبودن درطی 30 سال گذشته هیچ اقدامی انجام ندادهایم. اگر روزی بچههای جوان این کشور به جرم آببازی توبیخ شدند، رفتار اخیر بچههای دهههشتادی یک پیام شفاف دارد و آن،  اینکه من یک دهههشتادی هستم، دلم میخواهد پارکی باشد مثل همهجای دنیا که در آن فریاد بزنم و آب بازی کنم! اگر این پارک یک شهربازی فوقالعاده داشته باشد، میتوانم برروی سرسره وحشت جیغ بزنم و هیجاناتم را خالی کنم.

نگارنده به معلمی خود افتخار میکند. به خاطر دارم در مدرسه بسیار معتبری وقتی میدیدم بچهها بهمحض شنیدن صدای زنگ جیغ میزنند، فکری به سرم زد. من درواقع در 5 دقیقه آخر کلاس درها را میبستم و از همه شاگردانم میخواستم هرچه میتوانند فریاد یا سوت بزنند و جیغ بکشند. شاید باور نکنید نتیجه شگفتانگیز بود. وقتی زنگ میخورد، بچهها بدون کوچکترین صدایی کلاس را برای ورود به حیاط ترک میکردند. درحقیقت این مورد نشان میدهد اگر فرهنگ شادی در کشور نهادینه شود، حتی چهارشنبهسوری تبدیل به چهارشنبهسوزی نمیشود.

بیایید صدای رسای دهههشتادیها را بشنویم!

 

شاد و پرتوان باشید

احمد حلت

(+×) یعنی مثبتاندیشی را چندبرابر کنیم

تعداد بازدید: 2299 تاریخ بروز رسانی: یکشنبه 13 تیر ماه 1395
  ارسال به دوستان
امتیاز کاربران:

اشتراک گذاری

نظری ثبت نشده است

فرم ثیت نظر

سبد خرید

تعداد: 0
قیمت: 0  ریال

تمام حقوق این سایت متعلق به مجله موفقیت می باشد.