ثبت نام | کاربر گرامی خوش آمدید!

سخن سردبیر

<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>

سخن سردبیر مجله موفقیت 353

پلکهایی برای گوش! نشنیدن از ندیدن سختتر است؛ میدانید چرا؟ زیرا وقتی میخواهیم چیزی را نبینیم، چشمها و سر خود را به سمتی دیگر میچرخانیم یا در بدترین حالت، پلکهایمان را روی هم میگذاریم. اما وقتی میخواهیم چیزی را نشنویم، چون پلک نداریم، بیاختیار صحبتهایی را که دوست نداریم، میشنویم و درنتیجه متناسب با آن، بیاختیار واکنش نشـان میدهیـم. وقتی پلکهایمان را میبندیم تا حد زیادی نابینا و کور میشویم. اما ناشنوا و کرشدن، بسیار مشکل است و این همان نقطه ضعفی است که اگر غلبه بر آن را بلد نباشیم، در زندگی رنجهای زیادی را متحمل خواهیم شد.

ادامه

سخن سردبیر مجله موفقیت 352

شاد‌شدن ساده است! دو پرستار در بیمارستانی در یک بخش همکار بودند. هر دو همکلاس وهمدوره بودند ومیزان سنوات خدمتیشان هم یکسان بود. یکی از این پرستارها بسیار غمگین و افسرده و از کارش ناراضی بود، اما پرستار دیگر، باوجودیکه همان شغل را داشت، از محیط کارش راضی و همیشه بسیار شاد و خوشحال بود. یک روز آن پرستار غمگین نزد من آمد و راز شادی و سرور در زندگی را پرسید. در مورد همکارانش پرسیدم و وقتی در مورد ویژگیهای عجیب دوست شوخ و همکلاسی قدیمیاش صحبت کرد، با تعجب گفتم: «آیا تابهحال از خودت پرسیدهای چرا این همکار و همکلاسی قدیمی که شرایطی بسیار شبیه تو دارد، در همان محیط کاری که تو آن را اسفبار میبینی، روحیهای شاد و سرحال دارد؟»

ادامه

سخن سردبیر مجله موفقیت 350

خیلیها براین باورند همین که به کاری مشغول باشند، وظیفه و مأموریت شاغلبودنشان تمام میشود و از این به بعد این آنها هستند که باید از عالم و آدم بابت کمبودن روزی و حقوق خود شاکی باشند. اینها همان کسانی هستند که وقتی مصیبتی نازل میشود بهسرعت خودشان را به صحنه اتفاق میرسانند و زودرسیدن را دلیل «کاردرستبودن» خود میدانند و آن را دائم به رخ بقیه میکشند؛ اما نکته اینجاست که به کاری مشغولبودن و خود را «سرکارگذاشتن» الزاما بهمعنای مفیدبودن نیست. یک کار تا وقتی اثرگذار نباشد و تاثیر مثبتی از انجام آن ظاهر نشود، یک تلاش بیمورد است که بسیاری اوقات انجامندادنش، بهتر از انجامش است

ادامه

سخن سردبیر مجله موفقیت 351

خیلیها براین باورند همین که به کاری مشغول باشند، وظیفه و مأموریت شاغلبودنشان تمام میشود و از این به بعد این آنها هستند که باید از عالم و آدم بابت کمبودن روزی و حقوق خود شاکی باشند. اینها همان کسانی هستند که وقتی مصیبتی نازل میشود بهسرعت خودشان را به صحنه اتفاق میرسانند و زودرسیدن را دلیل «کاردرستبودن» خود میدانند و آن را دائم به رخ بقیه میکشند؛ اما نکته اینجاست که به کاری مشغولبودن و خود را «سرکارگذاشتن» الزاما بهمعنای مفیدبودن نیست. یک کار تا وقتی اثرگذار نباشد و تاثیر مثبتی از انجام آن ظاهر نشود، یک تلاش بیمورد است که بسیاری اوقات انجامندادنش، بهتر از انجامش است

ادامه

سخن سردبیر350

ادامه

سخن سردبیر344

آیا می‌دانستید قبل از اینکه برادران رایت اولین هواپیمای قابل‌پرواز را بسازند، صدها نفر چندصد نمونه بال و وسیله پرواز ساخته بودند، اما همه آن‌ها سقوط کرده و آن افراد از کار خود نتیجه‌ای نگرفته بودند...

ادامه

تعیین تکلیف یک حس ناجور!

روزی مادری را دیدم که به شدت نگران وضعیت روحی دختر دانشجویش بود. میگفت با هزار امید و آرزو دخترش را برای ادامه تحصیل به مرکز یکی از استانها فرستاده و برای اینکه او تنها نباشد...

ادامه

سخن سردبیر342

قرن بیستویکم، زمانی است که باید برای دیده شدن تلاش کرد. نزدیک به هفت ونیم میلیارد انسان روی زمین زندگی کرده و بخش زیادی از آنهایی که دستشان به دهنشان میرسد، تلاش میکنند تا به هرقیمتی که شده است توسط عده بیشتری از اطرافیان خود دیده شوند! چرا؟

ادامه

سخن سردبیر 341

سخن سردبیر 341

ادامه

سخن سردبیر 337

دنیای امروز ما همان اولویتهای دیروز ما هستند!

ادامه

سخن سردبیر336

فــــرار راه چـــاره نیست،بمان و بجنگ

ادامه

سخن سردبیر 335

نفر دومی هم وجود دارد!

ادامه
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>

سبد خرید

تعداد: 0
قیمت: 0  ریال

تمام حقوق این سایت متعلق به مجله موفقیت می باشد.