ثبت نام | کاربر گرامی خوش آمدید!

سخن سردبیر

تو هم بخشی از بهاری!

سخن سردبیر مجله موفقیت 369

بهار که میآید، چه اتفاقی برای زمین و هوا و درختان و طبیعت میافتد؟ بدونشک سبزشدن طبیعت و شکوفهزدن درختان و گرم و مطبوعشدن هوا و باران و البته تگرگهای گذرا را همه میشناسیم؛ اما این همه بهار نیست. همه حیوانات و جانداران نیز با ساعت درونی خود متوجه بهار شده و همپای بهار تغییراتی اساسی در ساختار بدنی و رفتاریشان ظاهر میشود. بهار وقتی قصد آمدن میکند، شوخیبردار نیست و برای سبزکردن عالم به هیچ موجودی، صغیر و کبیر، رحم نمیکند!

 

تو هم بخشی از بهاری!

بهار که میآید، چه اتفاقی برای زمین و هوا و درختان و طبیعت میافتد؟

بدونشک سبزشدن طبیعت و شکوفهزدن درختان و گرم و مطبوعشدن هوا و باران و البته تگرگهای گذرا را همه میشناسیم؛ اما این همه بهار نیست. همه حیوانات و جانداران نیز با ساعت درونی خود متوجه بهار شده و همپای بهار تغییراتی اساسی در ساختار بدنی و رفتاریشان ظاهر میشود. بهار وقتی قصد آمدن میکند، شوخیبردار نیست و برای سبزکردن عالم به هیچ موجودی، صغیر و کبیر، رحم نمیکند!

بهار کاملا جدی میآید و انتظار دارد که تمام طبیعت برای تشریففرماییاش به پا خیزند و به استقبالش بروند. بهار فصل جوانهزدن و رویش و شروع زندگی است و اینطور نیست که بخشی از طبیعت تصمیم بگیرد بهاری نشود یا فعلا زمستانی بماند! بهار رحم و مروت سرش نمیشود و هواداران زمستان را وادار میکند تا با دست خودشان هم که شده، رنگ و روی خانه و کاشانه خود را تغییر دهند و ورود فصل جدید را جشن بگیرند.

ما انسانها هم بخشی از همین طبیعت هستیم و هر چند که شاید بسیاری از ما بهخاطر شیوه زندگی شهرنشینی از طبیعت فاصله گرفته باشیم، اما طبیعیبودن و درواقع طبیعتیبودن چیزی نیست که به اراده و تحتکنترل ما باشد و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، مجبوریم همنوا و همگام با طبیعت تغییرات آن را همراهی کنیم.

بهار که میآید بیوشیمی بدن ما هم مثل تمام موجودات زنده هستی تغییر میکند. بدن هر فردی بسته به طبع و مزاجی که دارد، به خوراکیها و نوشیدنیها و از همه مهمتر تحرکات و جنبوجوشهای بهارینه نیاز دارد. اگر به این نیاز پاسخ ندهیم و با نشستن در کنج گرم خانه و غذای زمستانی خوردن انتظار داشته باشیم که بهار به ما کاری نداشته باشد و بیاید و بگذرد و برود، سخت در اشتباهیم.

اگر همنوا با تحولات عالم، ما هم تغییر و دگرگونی را نپذیریم، باید دیر یا زود رنج بیماری و افسردگی و فرسودگی را به جان بخریم. اگر به دعای تحویل سال دقت کنیم، میبینیم که ما ضمن پذیرش دگرگونشوندگی حالات و قلوب و دیدگان در بهار، از خالق و صاحب این دگرگونی میخواهیم که حال ما را به نیکوترین حال ممکن دگرگون کند و این اوج تسلیم به بهاری است که ما را بخشی جدانشدنی از خود میداند و بیتوجه به عذر و بهانههای ما، حالمان را یقینا تغییر خواهد داد.

ما شبیه قایقسواری هستیم که روی رودخانهای خروشان در مسیر حرکت رودخانه به پیش میرویم و تنها کاری که از ما برمیآید این است که با پارویی که در اختیار داریم، مسیر و جهت حرکت قایق را به یکی از سمتهایی که برایمان نیکوتر و مناسبتر است، تغییر دهیم. اگر این کار را نکنیم، امواج خروشان رودخانه ما را به جاهایی خواهند برد که خاطرخواه خودشان است و ممکن است باب طبع و موردپسند ما نباشد.

بههمینخاطر، حالا که بهار آمده، باید انعطافپذیری و تغییر گریزناپذیر طبیعی وجود خود را بپذیریم و با پاروی انتخاب و تصمیم و اراده خود کاری کنیم که قایق زندگیمان در سال 97 در بهترین مسیرها حرکت کند. ما بخشی از بهار هستیم و همراه آن باید تغییر را بپذیریم؛ خوب است که این تغییر هوشمندانه و نیکوترین باشد.

تعداد بازدید: 1153 تاریخ بروز رسانی: دوشنبه 28 اسفند ماه 1396
  ارسال به دوستان
امتیاز کاربران:

اشتراک گذاری

نظری ثبت نشده است

فرم ثیت نظر

سبد خرید

تعداد: 0
قیمت: 0  ریال

تمام حقوق این سایت متعلق به مجله موفقیت می باشد.