ثبت نام | کاربر گرامی خوش آمدید!

سخن سردبیر

هزینه خوببودن!

سخن سردبیر مجله موفقیت 368

جالبترین صحنهای که چند روز پیش دیدم، رفتار نامناسب شهروندی بود که گمان میکرد حق دارد در خیابان، هرجایی که دوست دارد، ماشینش را پارک کند. یکی از شخصیتهای معروف موفقیتی با خودرویش از آنجا عبور میکرد و وقتی توقف نامناسب این عزیز خودخواه را وسط خیابان دید، ابتدا مودبانه به او تذکر داد و وقتی با بیاعتنایی فرد خاطی مواجه شد، با پلیس 110 تماس گرفت و درخواست کمک کرد.

هزینه خوببودن!

جالبترین صحنهای که چند روز پیش دیدم، رفتار نامناسب شهروندی بود که گمان میکرد حق دارد در خیابان، هرجایی که دوست دارد، ماشینش را پارک کند. یکی از شخصیتهای معروف موفقیتی با خودرویش از آنجا عبور میکرد و وقتی توقف نامناسب این عزیز خودخواه را وسط خیابان دید، ابتدا مودبانه به او تذکر داد و وقتی با بیاعتنایی فرد خاطی مواجه شد، با پلیس 110 تماس گرفت و درخواست کمک کرد. چند دقیقه بعد عزیزان پلیس سر رسیدند و راننده خاطی را بهخاطر ایجاد مزاحمت برای عموم مورد مواخذه قرار دادند؛ اما جالبترین قسمت ماجرا زمانی بود که فرد خطاکار با ناراحتی مشتهایش را به سمت آن شخصیت موفقیتی گره کرد و گفت: «شما که اهل موفقیت هستید، نباید این کار را میکردید. باید رفتار مرا تحمل میکردید و اجازه میدادید هر کاری دوست دارم، انجام دهم!»

این جمله او مرا به فکر واداشت.

آن شخص خطاکار معتقد بود که آدمهای خوب و نخبه و فرهیخته جامعه بهخاطر خوببودن باید تاوان پس دهند و بیشتر از بقیه، بدیهای دیگران را تحمل کنند و در مقابل رفتارهای نامناسب افراد بیادب و بیپروا صبوری و شکیبایی بیشتری از خود نشان دهند؛ چرا؟ زیرا تصمیم گرفتهاند خوب و نخبه و فرهیخته باشند.

شاید بههمینخاطر است که کلاهبرداران عمدتا سراغ افراد صادق و درستکار میروند، زیرا این افراد راحت اعتماد کرده و با احتیاط کمتری با آنها برخورد میکنند. برعکس، همین کلاهبرداران به افراد بدبین نزدیک نمیشوند، چرا که میدانند بدبینها حساسترند و و بهراحتی نمیتوان سرشان کلاه گذاشت.

به بیان ساده، صادق و درستکاربودن از دید افراد خطاکار تاوان دارد و سوءاستفاده از آن یک امتیاز برای خلاف‏کاران به شمار میآید.

اینکه بعضی گمان کنند میتوانند افراد محجوب و با شخصیت جامعه را بهخاطر مودب و قانونمداربودن مورد سوءاستفاده قرار دهند و از این طریق کار خود را پیش ببرند، بهمعنای آن است که چیزی در فرهنگ جامعه نقص دارد که به افراد خطاکار و خلافکار این جسارت و گستاخی را داده که از خوب و سالمبودن دیگران به نفع خود استفاده کنند.

ما از یک طرف، اگر میخواهیم جامعه آینده، مکانی مطمئن و سالم برای فرزندانمان باشد، باید درستکاری و رعایت قانون را به فرزندانمان بیاموزیم و از سوی دیگر، اگر بخواهیم نونهالان ما در آینده توسریخور و مظلوم واقع نشوند، باید روشهای مقابله با زیادهخواهیها و بدرفتاریهای افراد ناسالم را هم به آنها آموزش دهیم. این کار چندان ساده نیست و نیاز به یک فرهنگسازی عمیق و یک آموزش وسیع و همهجانبه در تمام لایههای اجتماع دارد. خوب، صادق، درستکار و تابعقانونبودن باید بهعنوان یک رفتار پسندیده و صحیح در تمام ارکان جامعه جا بیفتد و کسانی که خلاف آن عمل میکنند، باید بسته به میزان خطا و انحرافشان از مزایای اجتماعی محروم شوند. تا زمانی که خوب و سالم و درستکاربودن در یک جامعه، پرهزینهتر از حیلهگری و بیصداقتی باشد، بدونتردید در گذر زمان، تعداد افرادی که صداقت و راستی و درستکاری را انتخاب میکنند، کمتر و کمتر میشود.

برای اینکه این اتفاق نیفتد و خوبی و درستکاری از بین نرود، هر کس باید از خودش شروع کند و در محیطی که زندگی میکند اجازه سوءاستفاده از ویژگیهای اخلاقی و رفتاری مثبت را به خطاکاران ندهد.

بهعنوان یک اصل کلی، خوببودن نباید هزینهبر باشد؛ این بدبودن است که باید تاوان داشته باشد. 

تعداد بازدید: 964 تاریخ بروز رسانی: دوشنبه 30 بهمن ماه 1396
  ارسال به دوستان
امتیاز کاربران:

اشتراک گذاری

نظری ثبت نشده است

فرم ثیت نظر

سبد خرید

تعداد: 0
قیمت: 0  ریال

تمام حقوق این سایت متعلق به مجله موفقیت می باشد.