ثبت نام | کاربر گرامی خوش آمدید!

سخن سردبیر

درسی که زلزله می‌دهد ...

سخن سردبیر مجله موفقیت 366

وقتی زمین شروع به لرزیدن می‌کند و ترس از آوار وجودتان را فرا می‌گیرد، چه می‌کنید؟ هر چه دارید و ندارید را رها می‌کنید و به فضای باز و امنی می‌گریزید؛ حتی وقتی موج زلزله خفیف می‏شود، باز هم برای مدتی از برگشتن به فضای کار و سکونت خود می‌ترسید و ترجیح می‌دهید در بدترین و سخت‌ترین شرایط باقی بمانید، اما جان خود را به خطر نیندازید.

درسی که زلزله میدهد ...

وقتی زمین شروع به لرزیدن میکند و ترس از آوار وجودتان را فرا میگیرد، چه میکنید؟ هر چه دارید و ندارید را رها میکنید و به فضای باز و امنی میگریزید؛ حتی وقتی موج زلزله خفیف می‏شود، باز هم برای مدتی از برگشتن به فضای کار و سکونت خود میترسید و ترجیح میدهید در بدترین و سختترین شرایط باقی بمانید، اما جان خود را به خطر نیندازید.

فرض کنید بعد از مدتها، زلزلهای آمد و رفت و شما توانستید بار اول خود را به فضای آزاد برسانید و بعد از مدتی به خانه و سرکار خود برگردید. اگر متوجه شدید که زلزله قصد آمدن مجدد را دارد، چه میکنید؟ باز هم جواب ساده است! وسایل خیلی ضروری و ارزشمند و مهم را داخل کیف یا ساک قابلحملی میریزید و بهمحض اینکه احساس خطر کردید، با آن کیف و ساک به مکان امن پناه میبرید.

آن کیف و ساک همه چیزهایی است که احساس میکنید ارزش داشتن و برداشتن و حملکردن را دارند و بقیه چیزها، هرچه باشند، برایتان قابلدلکندن و کماهمیت و بیارزشند و شما خودبهخود خودتان را برای ازدستدادن آنها آماده کردهاید؛ این همان درس مهمی است که زلزله به ما میدهد و ما اغلب متوجهش نیستیم یا سعی میکنیم به آن بیتوجه باشیم.

بیایید هنوز که همهجا آرام و ساکت و ساکن است، فکری برای «حداقل مهمهای زندگیمان» بکنیم و تکلیف خودمان را با بقیه چیزهای اضافهای که اطراف ما را شلوغ کردهاند و روزی بالاخره باید از ما جدا شوند و بروند، روشن کنیم.

روش کار بسیار ساده است؛ با خود خلوت کنید و به تکتک وسایل دوروبرتان نگاه کنید و ببینید بودن یا نبودن کدامیک از آنها مهم و حیاتی است. اگر دیدید بعضی از وسایل بودونبودشان یکسان است و همینطوری بخشی از زندگی شما را اشغال کردهاند، نگویید حیف است و بالاخره روزی به کار میآید. بدانید که هر چیز اضافهای در بیرون زندگی شما، بخشی از فضای ارزشمند ذهن شما را به خود مشغول کرده است؛ بههمینخاطر هیچچیز را همینطوری با برچسب «حیف است» در زندگی خود نگه ندارید؛ آن را بفروشید و با پولش چیزهایی را که برایتان ارزشمند است، بخرید یا آن را به کسی که نیازمند است، هدیه دهید؛ حتی اگر شده، آن را بیرون بگذارید تا هر کسی که احتیاج دارد، بردارد و ببرد. مهم این است که تا میتوانید محیط زندگی (و البته فضای ذهن) خود را خلوت و پاکسازی کنید.

زلزله با آمدنهایش به ما میگوید: «چیزهایی که مهم نیستند، دور بینداز و بهجای چسبیدن به فضاهایی که دائم تو را عذاب میدهند و به وقت دردسر نمیتوانند از تو دفاع کنند، به سمت شرایط و موقعیتهایی برو که آرامش و امنیت و اطمینان و آسودگی بیشتری را به تو ارزانی میدارند.»

هر وقت هم در مورد مهمبودن یا بیاهمیتبودن چیزی دچار تردید شدید، کافی است به این بیندیشید که چند لحظه دیگر قرار است زلزلهای بیاید و بر اساس آن، حساسیتها و قضاوتهای خود را تعدیل کرده و انعطافپذیر کنید؛ البته به این نکته کلیدی هم توجه داشته باشید که هیچکس نمیتواند تضمین کند که زلزله نمیآید!

تعداد بازدید: 968 تاریخ بروز رسانی: یکشنبه 15 بهمن ماه 1396
  ارسال به دوستان
امتیاز کاربران:

اشتراک گذاری

نظری ثبت نشده است

فرم ثیت نظر

سبد خرید

تعداد: 0
قیمت: 0  ریال

تمام حقوق این سایت متعلق به مجله موفقیت می باشد.