ثبت نام | کاربر گرامی خوش آمدید!

سخن سردبیر

تنها نظری که مهم است و می‌شود تغییرش داد!

سخن سردبیر مجله موفقیت 363

ما در طول زندگی نسبت‌به نظر آدم‌های دیگر روی خودمان بسیار حساس هستیم؛ یعنی از کودکی، وقتی به سن تشخیص درست از نادرست می‌رسیم، هم‌زمان اطرافیان ما هم به‌طور موازی سعی می‌کنند نظر دیگران را برایمان مهم و تعیین‌کننده جلوه دهند و وادارمان کنند

تنها نظری که مهم است و میشود تغییرش داد!

ما در طول زندگی نسبتبه نظر آدمهای دیگر روی خودمان بسیار حساس هستیم؛ یعنی از کودکی، وقتی به سن تشخیص درست از نادرست میرسیم، همزمان اطرافیان ما هم بهطور موازی سعی میکنند نظر دیگران را برایمان مهم و تعیینکننده جلوه دهند و وادارمان کنند که بر اساس نظر دیگران، معیارها و استانداردهای زندگی خود را تعیین کنیم.

چه بسا در این میان، ما به الگوی خاصی علاقهمند باشیم، اما چون ممکن است نظر اطرافیان و بقیه آدمها با ما یکی نباشد، برخلاف میل خود عمل میکنیم و الگو و مدلی را برمیگزینیم که آنها تایید میکنند. نیازمند تأیید دیگران بودن و مطابق میل و خواست بقیه رفتارکردن سبب میشود که بهتدریج ارتباط طبیعی با درونمان را از دست بدهیم و برای امیدداشتن و انرژیگرفتن محتاج نظر آدمهای بیرونی باشیم؛ حتی بسیاری اوقات این وابستهبودن به نظر بقیه به آدمهای غریبه کوچه و خیابان که نمیشناسیم، سرایت میکند و ما برای تأیید آدمهایی که اصلا نمیشناسیم، خودمان را مجبور میکنیم بهگونهای لباس بپوشیم و رفتار کنیم که نظر این غریبهها را بهسوی خود جلب کنیم.

درحالحاضر با تعداد زیادی آدمهای متفاوت روبهرو هستیم که احساس میکنند دنیا دیگر برایشان جذابیتی ندارد و آنها هر کاری انجام دهند، باز هم نمیتوانند به حس رضامندی و سرور باطنی برسند. آنها مدعیاند که با ایدهآلهای آرمانی جامعه بسیار فاصله دارند و هر روز هم این فاصله بیشتر میشود و درنتیجه، هر تلاشی برای رسیدن به شادی یا موفقیت یا خوشبختی بیفایده است.

گرفتن انرژی تأیید از دیگران باعث میشود که ما بهجای نگاهکردن به درون خود، همواره چشم امیدمان به نگاه غریبههایی باشد که هیچ کنترلی روی آنها نداریم؛ به عبارتی، وابستگی به تأیید دیگران باعث میشود ما عملا برده و اسیر افرادی شویم که از رنجها و احساسات ما هیچ نمیفهمند.

در آستانه سالگرد تولد مجله موفقیت هستیم؛ مجلهای که بیاعتنا به نظر و ایده کسانی که میگفتند تعریف موفقیت فقط این است و لاغیر و موفقیت جز این نمیتواند باشد، از همان ابتدا به شکلی متفاوت منتشر شد و مفهوم موفقیت را آنگونه معرفی کرد که واقعا بود.

دلیل محبوبیت روزافزون و پایدار موفقیت در همه این سالها فقط و فقط این بود که تقلید از دیگران را سرلوحه خود قرار نداد و همیشه تلاش کرد تا خودش بوده و نسبتبه قبل خودش عالیتر و بهتر باشد؛

این همان پیام طلایی است که در آستانه سالگرد تولد موفقیت، من به شما تقدیم میکنم: «سعی کنید همیشه کاری را انجام دهید که مطمئنید درست است و همواره نظر خودتان را ارزشمندترین بدانید؛ زیرا تنها نظری است که واقعا مهم بوده و امکان تغییرش برایتان فراهم است. تا وقتی خودتان باشید، همیشه تأیید میشوید. شما منحصربهفردید و هیچکس نمیتواند بینظیر و یکتابودن شما را انکار کند. این تکراریها و تقلیدیها هستند که هنگام مقایسه با نسخه بهتر از خودشان جایگزین می‏شوند. وقتی خودتان باشید، همیشه تنها انتخاب برتر خواهید بود.»

تعداد بازدید: 899 تاریخ بروز رسانی: سه شنبه 5 دی ماه 1396
  ارسال به دوستان
امتیاز کاربران:

اشتراک گذاری

نظری ثبت نشده است

فرم ثیت نظر

سبد خرید

تعداد: 0
قیمت: 0  ریال

تمام حقوق این سایت متعلق به مجله موفقیت می باشد.