ثبت نام | کاربر گرامی خوش آمدید!

سخن سردبیر

سخن سردبیر 341

سخن سردبیر 341

سخن سردبیر 341

انتخابها تعیینکنندهاند، نه بهانهها!

گاهی وقتی از برخی افراد میپرسیم که چرا فلان کار اشتباه را انجام دادی، جواب می‌‌دهند: «زیرا...»، «بهخاطر اینکه...»، «به این دلیل...» یا پاسخهایی از این دست.

درواقع بسیاری از آدمها گمان می‌‌کنند با یافتن یا ساختن بهانه و دلیل می‌‌توانند علت انجامدادن یا انجامندادن کارهای درست و نادرست خود را توجیه کنند و از زیر بار مسئولیت و تعهدی که متوجه آنهاست، شانه خالی کنند؛ درحالیکه باید بدانند تمرکز روی بهانه و دلیل، هیچ گرهای را از مشکل باز نمیکند و هیچ سودی هم ندارد؛ چراکه این بهانهها نمیتوانند ما را وادار به انجامدادن یا ندادن کارها ‌‌کنند، بلکه این انتخابهای درونی ما هستند که تعیین می‌‌کنند کدام کارها باید انجام شوند و کدامیک از آنها را باید فراموش کرد.

ما انسانهای قرن بیستویکم بهشدت بهانهمحور شدهایم. درواقع وقتی ما می‌‌شنویم که کسی کار ناهنجار و غیرمتعارفی را انجام داده است، فورا دلیلش را میپرسیم و وقتی هم که طرف مقابلمان چند بهانه و دلیل را مطرح می‌‌کند، سرمان را به علامت قانعشدن تکان می‌‌دهیم و می‌‌گوییم: «آهان! که اینطور! پس این بنده خدا بیتقصیر بوده و دلیل ارتکاب آن عمل یا فرار از آن موقعیت، همین بهانه بوده است.»

به این مثال دقت کنید؛ فلان زن یا مردی به همسرش وفادار نبوده و وارد رابطهای جدید شده است. در اینجا ما فورا دلیلش را جویا میشویم و برای مثال، جواب می‌‌گیریم که تلگرام و شبکههای اجتماعی باعث شده حریم خانهها و خانوادهها شکسته شوند یا فیلمهای نامناسب و کنترلنشده بهراحتی دردسترس آدمها قرار گرفته است و... و بعد هم ما قانع میشویم و میگوییم: «آهان! پس اینطور! خب حریف اینترنت و فیلمها هم که نمیشویم! پس...» و بعد هم این امر، باورمان میشود و یادمان می‌‌رود که آن فرد خیانتکار خودش خیانتکردن را انتخاب کرده است و شبکههای اجتماعی و اینترنت فقط بستری برای انتخاب و اجرای تصمیم وی بودهاند؛ چراکه خیلیها هم هستند که با وجود امکان دسترسی به فیلمها و کانالهای نامربوط و نامناسب، آنها را انتخاب نمیکنند و ترجیح میدهند زندگی سالمی برای خود و خانواده فراهم ‌‌کنند.

پس یادمان باشد وقتی بهجای انتخابها و تصمیماتمان، روی بهانهها و دلایل ذهنساخته آنها متمرکز می‌‌شویم، امکان حل مسئله و یافتن راهحل مناسب را از خود سلب می‌‌کنیم و به مشکل پدیدآمده، اجازه ماندن و رشدکردن می‌‌دهیم.

اینجاست که باید یاد بگیریم و درک کنیم که ما با انتخابهای خودمان به این نقطهای که الان هستیم، رسیدهایم، نه با بهانهها و دلایلی که برای خودمان در ذهن خویش ساخته و درموردش نتیجهگیری کردهایم. یادمان باشد بهانهها هیچ قدرتی برای مقابله با ما یا هلدادنمان ندارند و فقط ما هستیم که پشت آنها پنهان می‌‌شویم و گناه انتخابهای آگاهانه و ناخودآگاه خود را به گردن آنها می‌‌اندازیم.

اگر بپذیریم که بهانهها و تقصیرها برای فرار از مسئولیت بوده و تنها نقابهایی هستند که انتخابها و تصمیمات ما را پنهان می‌‌کنند، با مشکلات و اتفاقات، واقعبینانهتر و با مسئولیتپذیری بیشتری مواجه میشویم.

درحقیقت تفاوت آدمهای موفق و افراد عادی این است که موفقها برای پیشروی و یکهتازیشان نیازی به بهانه و دلیل ندارند؛ چون خودشان، دلیل و بهانه موفقیت خود هستند و به همین خاطر است که با احتیاط و تیزبینی خاص خود، انتخابها و تصمیماتشان را مدیریت می‌‌کنند و موقع بروز مشکل، بهجای مقصریابی و جستوجوی خطاکار، علت انتخاب آن تصمیم خاص را ارزیابی می‌‌کنند تا در آینده با انتخاب گزینههای کارآمدتر، احتمال موفقیتشان را افزایش دهند.

درنهایت باز هم بدانید که بهانهها هیچ قدرتی ندارند؛ پس تمرکزتان را روی انتخابها و تصمیمات خود قرار دهید.

تعداد بازدید: 1722 تاریخ بروز رسانی: یکشنبه 28 آذر ماه 1395
  ارسال به دوستان
امتیاز کاربران:

اشتراک گذاری

نظری ثبت نشده است

فرم ثیت نظر

سبد خرید

تعداد: 0
قیمت: 0  ریال

تمام حقوق این سایت متعلق به مجله موفقیت می باشد.