ثبت نام | کاربر گرامی خوش آمدید!

سخن سردبیر

سخن سردبیر 328

سخن سردبیر 328

جادوی سه ضربدر هفت!عدد هفت بین اعداد جذابیتی خاص دارد.
البته هر عددی برای خود ویژگیهای جالبی دارد، اما این عدد جزو آن خاصهاست که در سخن سردبیر این شماره میخواهیم درمورد قدرت شگرف اعداد 3 تا 7 برایتان بگوییم.

اگر یاد بگیریم در هر شبانهروز، اعداد 3 تا 7 را به شکلهای جدید و خلاقانه عملیاتی و اجرا کنیم، قدرت فوقالعاده عدد هفت به زندگی ما نیز راه مییابد.

صبح و ظهر و شب، سه زمانی است که باید در هر کدام از این 3 زمان، هفت کار متفاوت را انجام دهیم.

بار اول که از خواب بلند میشویم، باید در دنیای خود دنبال چیزی بگردیم که داشتنش برای ما نعمت است؛ از نعمت سلامتی گرفته تا داشتن همسری مهربان تا حتی داشتن دو عدد تخممرغ برای آبپزکردن و با نان داغ خوردن! مهم دیدن داشتنیهای ارزشمند و تغییر نگاه از نداشته‌‌ها بهسمت چیزهایی است که بهخاطر داشتنشان باید قدردان خالق هستـی باشیـم.

بار دوم، ظهر است. در این زمان باید هفت اتفاق مثبتی را که در همان روز برایمان رخ داده است، مرور کنیم؛ اتفاقاتی مثل زمانیکه در صف طویل نانوایی ایستادهای و کودکی به شما لبخنـد میزنـد.

بار سوم، شبهنگام است که در این زمان باید هفت اتفاق منفی را که درطول روز برایتان رخ داده است، به صورت اتفاقی خیر و مثبت تفسیر کنید؛ مثلا اگر صبح موقع خروج از در، زمین خوردید، به خودتان بگویید: «این حادثه برای این رخ داده است تا دیرتر به سرکار برسم و از اتفاق بدتری که قرار بود رخ دهد، نجات یابم.» یا اگر غذایتان سوخت، به خود بگویید این اتفاق افتاد تا از این بعد حواستان را بیشتر جمع کنید.

این سه تا هفت را همه آدمها میتوانند در زندگی خود اجرا کنند و نکته جالب این است که هر روز باید هفت موردی که انتخاب میکنیم، تغییر کند؛ چراکه:

- باید داشتنیهایمان را در لابهلای نداشتنیها ببینیم و از داشتنشان احساس خوبی را که سزاوارش هستیم، به دست آوریم.

- باید یاد بگیریم دنیا محل رخدادن اتفاقات مثبت است و ما بهجای خیرهشدن به منفیهایی که خودنمایی میکنند، باید چشمان خود را بهسمت مثبتهای ارزشمند و انرژیبخشی بگردانیم که فقط با کمی دقت بهراحتی میتوانیم هفت تا از آنها را استخراج کنیم.

- باید باور کنیم که هرچه در زندگی رخ میدهد، به خیر و صلاح ماست و کائنات دشمن ما نیست و روزگار نهتنها بد ما را نمیخواهد، بلکه هرچه رخ میدهد، برای این است که شری را از ما دور کرده و خیری را بهسمت ما جاری کند.

سه هفت تا را اگر هر روز اجرا کنیم، قدرت شگفتانگیز عدد هفت  در تمام بخشهای زندگیمان ظاهر میشود و آرامش و اقتداری بینظیر و خاص ما را دربرمیگیرد. سه هفت تا شاید در دنیای ریاضیات بیستویک شود،  اما اگر شما شخصا آن را در شبانهروز زندگی خود اجرا کنید، میبینید بیشمار برکت و فراوانی بهسمتتان سرازیر میشود. اگر زندگیتان رنجآور و پراضطراب است، حتما 3 تا 7 را امتحان کنید! قول میدهم جواب بگیرید!

تعداد بازدید: 1585 تاریخ بروز رسانی: چهارشنبه 12 خرداد ماه 1395
  ارسال به دوستان
امتیاز کاربران:

اشتراک گذاری

نظری ثبت نشده است

فرم ثیت نظر

سبد خرید

تعداد: 0
قیمت: 0  ریال

تمام حقوق این سایت متعلق به مجله موفقیت می باشد.